Skip Navigation Links
Bỏ qua liên kết điều hướng
Trang chủ
Thông báo
Văn bản pháp quy
Danh mục đề tài dự án
Chương trình Quản lý khoa học
Bỏ qua liên kết điều hướng
Thông báo
Danh mục đề tài dự án
Văn bản pháp quy
Thông tin đề tài dự án
Đăng ký tài khoản
Cập nhật tài khoản
Đăng ký phiếu đề xuất
Nội dung phiếu đề xuất
Danh sách phiếu đề xuất
Trích Yếu Nội DungLọc
1385-QD-UBND0001 (Bo sung DT, DA 2013-2014).pdf
1385-QD-UBND0001 (Bo sung DT, DA 2013-2014)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
1385/QĐ-UBNDUỷ ban nhân dân tỉnhQuyết định17/04/201317/04/2013
Bổ sung danh mục đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm thực hiện trong năm 2013-2014
1554-QD-UBND0001 (QC HD cua BCN chuong trinh).pdf
1554-QD-UBND0001 (QC HD cua BCN chuong trinh)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
1554/QĐ-UBNDUỷ ban nhân dân tỉnhQuyết định10/05/201110/05/2011
Quy chế hoạt động của BCN các chương trình KH&CN cấp tỉnh
162- QD- UBND0001 (QD phe duyet DM 2013-2014).pdf
162- QD- UBND0001 (QD phe duyet DM 2013-2014)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
162/QĐ-UBNDUỷ ban dân dân tỉnhQuyết định14/01/201314/01/2013
Phê duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm thực hiện trong năm 2013-2014
2125-QD-UBND0001 (TLap HD KHCN tinh).pdf
2125-QD-UBND0001 (TLap HD KHCN tinh)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
2125/QĐ-UBNDUỷ ban nhân dân tỉnhQuyết định19/05/201019/05/2010
Quyết định về việc thành lập Hội đồng KHCN tỉnh giai đoạn 2010-2015
dinh muc.doc
dinh mucDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
105/2009/QĐ-UBNDUBND Tỉnh Nghệ AnQuyết Định01/12/200901/12/2009
Định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước do tỉnh Nghệ An quản lý.
luat cong nghe cao.doc
luat cong nghe caoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quốc hộiLuật01/07/200901/07/2009
Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động công nghệ cao tại Việt Nam.
luat khoa hoc va cong nghe.doc
luat khoa hoc va cong ngheDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quốc hộiLuật01/01/200101/01/2001
Luật này quy định về tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ
Quyết định số 105 (Dinh muc chi cho cac DT KHCN).doc
Quyết định số 105 (Dinh muc chi cho cac DT KHCN)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/07/201324/07/2013

Cơ quan thường trực: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan trị sự: Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ và Tin học
Địa chỉ: 75A Nguyễn Thị Minh Khai, Tp Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 038.3 546 678 - 0383 837 448; Số fax: 038. 3 566 380; Hộp thư: nakhcn@gmail.com
® Ghi rõ nguồn ngheandost.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này!