Skip Navigation Links
Bỏ qua liên kết điều hướng
Trang chủ
Thông báo
Văn bản pháp quy
Danh mục đề tài dự án
Chương trình Quản lý khoa học
Bỏ qua liên kết điều hướng
Thông báo
Danh mục đề tài dự án
Văn bản pháp quy
Thông tin đề tài dự án
Đăng ký tài khoản
Cập nhật tài khoản
Đăng ký phiếu đề xuất
Nội dung phiếu đề xuất
Danh sách phiếu đề xuất
Thông tin đề tài dự án
Tên đề tài dự án
Mã đề tài dự án
Loại Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Chương trình Chương trình ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển các loại nông sản hàng hoá
Mục tiêu
Nội dung chủ yếu
Dự kiến sản phẩm
Khả năng và địa chỉ áp dụng
Chủ nhiệm đề tài
Đơn vị thực hiện
Ngày đăng ký
Tổ chức, cá nhân đăng ký
Thời gian thực hiện
Từ tháng năm
Đến tháng năm
Gia hạn
Thời gian gia hạn
Lý do gia hạn
Thông tin tiến độ
Hoàn thành (%)    
 

Cơ quan thường trực: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan trị sự: Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ và Tin học
Địa chỉ: 75A Nguyễn Thị Minh Khai, Tp Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 038.3 546 678 - 0383 837 448; Số fax: 038. 3 566 380; Hộp thư: nakhcn@gmail.com
® Ghi rõ nguồn ngheandost.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này!