Skip Navigation Links
Bỏ qua liên kết điều hướng
Trang chủ
Thông báo
Văn bản pháp quy
Danh mục đề tài dự án
Chương trình Quản lý khoa học
Bỏ qua liên kết điều hướng
Thông báo
Danh mục đề tài dự án
Văn bản pháp quy
Thông tin đề tài dự án
Đăng ký tài khoản
Cập nhật tài khoản
Đăng ký phiếu đề xuất
Nội dung phiếu đề xuất
Danh sách phiếu đề xuất
Danh mục các đề tài dự án giai đoạn 2015 Attachment
theo admin
 15/07/2016 5:55 CH
 
Danh mục các đề tài dự án giai đoạn 2014 Attachment
theo admin
 15/07/2016 5:55 CH
 
Danh mục các đề tài dự án giai đoạn 2013 Attachment
theo admin
 15/07/2016 5:54 CH
 
Danh mục các đề tài dự án giai đoạn 2012 Attachment
theo admin
 15/07/2016 5:54 CH
 
Danh mục các đề tài dự án giai đoạn 2011 Attachment
theo admin
 15/07/2016 5:54 CH
 
(Tuyên bố Khác...)

Cơ quan thường trực: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan trị sự: Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ và Tin học
Địa chỉ: 75A Nguyễn Thị Minh Khai, Tp Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 038.3 546 678 - 0383 837 448; Số fax: 038. 3 566 380; Hộp thư: nakhcn@gmail.com
® Ghi rõ nguồn ngheandost.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này!