Skip Navigation Links
Bỏ qua liên kết điều hướng
Trang chủ
Thông báo
Văn bản pháp quy
Danh mục đề tài dự án
Chương trình Quản lý khoa học

Tiêu đề

Thông báo của Giám đốc Sở KH&CN Nghệ An Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2013 

Nội dung

Thực hiện chủ trương "dân chủ hóa" trong hoạt động khoa học và công nghệ, nhằm tranh thủ sự đóng góp trí tuệ của cán bộ khoa học và công nghệ trong cả nước, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An kêu gọi các đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đề xuất các đề tài, dự án cần thực hiện trong năm 2013. Các đề xuất tập trung vào các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm sau đây: 1. Chương trình ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển nông - lâm nghiệp 2. Chương trình khoa học công nghệ phục vụ sản xuất thủy- hải sản hàng hóa 3. Chương trình khoa học công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 4. Chương trình khoa học công nghệ phục vụ bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường 5. Chương trình khoa học công nghệ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin 6. Chương trình khoa học công nghệ phục vụ phát triển đô thị và giao thông 7. Chương trình khoa học công nghệ phục vụ phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ 8. Chương trình khoa học công nghệ phục vụ công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân 9. Chương trình khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp giáo dục và đào tạo 10. Chương trình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ công tác đảm bảo an ninh - quốc phòng tại Nghệ An 11. Chương trình khoa học xã hội và nhân văn 12. Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội các huyện, thị, thành. Nội dung đề xuất phải phù hợp với mục tiêu, nội dung chính của từng chương trình nêu trên và làm theo mẫu "Phiếu đề xuất đề tài, dự án khoa học và công nghệ" (Thông tin chi tiết được đăng báo Nghệ An, trang web: http//www.ngheandost.gov.vn) Phiếu đề xuất đề tài, dự án gửi về địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An -75 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Thời gian gửi Phiếu đề xuất đến hết ngày 30/6/2012. Kính mong các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh, các nhà quản lý các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tham gia đề xuất đề tài, dự án đưa vào kế hoạch khoa học và công nghệ thực hiện trong năm 2013. Giám đốc (Đã ký) Trần Xuân Bí

Hết hạn

 
Tệp đính kèm
Đã tạo vào thời điểm 18/11/2011 1:28 CH  bởi admin 
Được sửa tại 10/05/2012 2:21 CH  bởi admin 

Cơ quan thường trực: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan trị sự: Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ và Tin học
Địa chỉ: 75A Nguyễn Thị Minh Khai, Tp Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 038.3 546 678 - 0383 837 448; Số fax: 038. 3 566 380; Hộp thư: nakhcn@gmail.com
® Ghi rõ nguồn ngheandost.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này!